Znajdź nas na Facebooku
Znajdź nas na YouTube

IDEA
Jasia i Małgosi

Ideą "Jasia i Małgosi" jest zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości zajęć dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z naszymi zamierzeniami oferta ma być dostępna dla wielu rodzin, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, by większość zajęć była b e z p ł a t n a.

Tak jest w przypadku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych dla dzieci od urodzenia do osiągnięcia wieku szkolnego.

Powyższe wynika z filozofii Fundacji "Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne, która jest organem prowadzącym "Jasia i Małgosi".

Pomysł stworzenia najmłodszym możliwości uczestniczenia w zajęciach z logopedami, psychologami, fizjoterapeuta...

WWRD
- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowego rozwoju do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów potrzeb.

W Jasiu i Małgosi zajęcia wczesnego wspomagania (WWRD) mogą być prowadzone przez: logopedów, psychologów, pedagogów, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagog...

ZAJĘCIA
LOGOPEDYCZNE

Wady wymowy mogą pojawić się już u dwuletniego dziecka a trzylatek powinien być obserwowany pod kątem rozwoju mowy, zarówno w domu, przez rodziców, jak i w przedszkolu, a każdy niepokojący sygnał lepiej skonsultować z logopedą.

Czas wdrożenia terapii logopedycznej ma ogromne znaczenie, bowiem wady wymowy u dwu-trzylatka koryguje się w miarę szybko, natomiast sześciolatkowi trzeba poświęcić znacznie więcej czasu.

Pierwszoklasista trafiający do gabinetu logopedy bardzo często poza pomocą logopedyczną wymaga reedukacji, gdyż wady mowy są na tyle utrwalone, że rzutują na jego rozwój intelektualny, funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśników...

Realizacja: YaPIS.net © Copyright FIKK 2022